Sofia for Starsystem

Fashion photoshoot produced by UFM

Photography Stas Martynov (UFM) 
Styling Anjelica Avanesova
Mua Sofa Kaplan
Mdl Sofia (Starsystem) 
 
Back to Top